วัดป่า Khorat Thaïlande ou le temple de la foret.

Description

เกาเหลาวัดป่า sur google mais plutôt Forest temple = วัดป่า pour ceux qui lisent le Thai, Le temple de la forêt à Khorat , attention aux chiens ^^
Lien Google: https://goo.gl/maps/hVG5iX2UXicxRo3e8

►Abonne toi, c’est gratuit 😉 http://goo.gl/LVAxiW

#TempledelaForêt #Khorat #WTSbyGLG
Mon blog moto https://lesmagouilles.com

►Toutes mes Vidéos en Thailande: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFMoD1tkRsfUabJROXVh0kW8q6fIlFKA

►Gewek, T-shirt Geek Wear par GLG: http://gewek.com
►Toutes les photos sur https://www.instagram.com/greglegeek_/

►Le Jtgeek c’est 3 Chaines Youtube
-GLG Reviews http://youtube.com/glgreviews
-GLG Vidéo http://youtube.com/lesmagouilles
-WTS by GLG http://youtube.com/wtsbyglg

One comment on “วัดป่า Khorat Thaïlande ou le temple de la foret.

Laisser un commentaire